Mladinska mreža Maribor

Mladinska mreža Maribor (MMM) je bila ustanovljena 29. 12. 2020. Koordinator mreže je Društvo IndiJanez, njeni glavni nameni pa so:

 • povezovanje med mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade, ki izvajajo dejavnosti v Mestni občini Maribor;
 • delovanje na temeljih vzajemnega razumevanja in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje ne glede na različne interesne, nazorske ali politične usmeritve posameznih organizacij članic;
 • zagovorništvo mladih kot ključnih nosilcev razvoja družbe ter njihovo vključevanje v procese odločanja;
 • zastopanje mladih, mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Mestni občini Maribor. 

Med naše želje sodijo:

 • sooblikovanje družbe, ki deluje po načelih enakosti, nediskriminacije, pravičnosti, vključevanja in trajnosti;
 • širjenje dostopa državljanom do odločanja in kvalitete demokratičnega procesa;
 • prevzemanje odgovornosti za lastno prihodnost.

Včlanitev v MMM je prostovoljna. Možnost je na voljo vsem organizacijam, ki izvajajo dejavnosti v Mestni občini Maribor na področju mladine, v mrežo pa se lahko vključijo tudi tiste, ki niso registrirane v Mestni občini Maribor, če znotraj občine izvajajo del aktivnosti. Prav tako ni določena formalna struktura organizacije, saj glavno vlogo igra vsebinska vpetost v mladinsko dejavnost.

Pravila MMM so objavljena tukaj. Pristopna izjava je na voljo na spodnji povezavi.

Pristopna izjava

 

Članice

 

Polni nazivDruštvo za mlade IndiJanez
SedežOb železnici 16, 2000 Maribor
Telefon031 850 500
E-poštapisarna@indijanez.si
Odgovorna osebaRamiz Derlić
Spletna stranindijanez.si

 

Društvo IndiJanez je koordinator Mladinske mreže Maribor. Organizacija se že od nastanka leta 1996 ukvarja z mladimi, ki jim ponuja širok nabor delavnic, programov in drugih vsebin, ki naslavljajo njihove potrebe doma, v šoli in v prostem času. V okviru svojih kulturnih dejavnosti društvo prispeva tudi k soustvarjanju in vzdrževanju lokalne scene.  

V zadnjih letih se je društvo okrepilo na področjih sociale in psihološke pomoči, ki se jima posvečajo z različnimi trajnostnimi programi. Med njih sodi na primer Posluh, ki mladim po šolah predstavlja drugačne perspektive ter zgodbe oseb iz manjšin ali marginaliziranih skupin. Mladinska akcijska skupina (MAS) mlade spodbuja k aktivnemu državljanstvu na različnih področjih, program Naj torba ne bo borba pa si prizadeva za zmanjševanje teže šolskih torb. 

Najobsežnejši program društva, Center Šteker, je namenjen pomoči in podpori pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij in je uvrščen med razvojne socialnovarstvene programe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Preventivne aktivnosti programa večinoma potekajo na šolah v regiji, na voljo pa je tudi individualno svetovanje na lokacijah v Mariboru in Murski Soboti. Strokovna konferenca Šteker je medtem ena največjih strokovnih konferenc na področju prekomerne rabe in vpliva digitalnih tehnologij.

Društvo je usposobljeno za zasnovo in vodenje projektov, organizacijo dogodkov in koordinacijo partnerjev. 

 

Polni nazivKrizni center za otroke in mladostnike, Center za socialno delo Maribor
SedežTrubarjeva 27, 2000 Maribor
Telefon051 324 211
E-poštakcm-mb@gov.si
Odgovorna osebaJolanda Vaner, vodja kriznega centra za mlade
Spletna strancsd-slovenije.si/csd-maribor/krizni-center

 

Krizni center za mlade (KCM) Maribor je državna institucija in redna dejavnost Centra za socialno delo Maribor. Koncept KCM je po veljavni zakonodaji in strokovnih smernicah kratkotrajna krizna namestitev otroka, ki potrebuje takojšnjo zaščito in umik iz ogrozujočega okolja. KCM je namenjen otrokom in madostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se redno šolajo, ki so državljani RS, s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji ali tujci s stalnim ali začasnim dovoljenjem za bivanje v Sloveniji. Otrok ali mladostnik se v krizni center lahko zateče sam, sprejme namestitev na predlog drugih institucij (CSD, šolska svetovalna služba, policija, zdravstvo in druge institucije) ali pa je v krizni center nameščen z ukrepom nujnega odvzema oz. začasno odredbo.

Osnovni namen delovanja Kriznega centra za mlade je zagotavljanje 24-urne strokovne osebne pomoči in varne nastanitve otrokom in mladostnikom v situaciji trenutne ogroženosti ali dalj časa trajajoči konfliktni, travmatski situaciji v domačem ali zunanjem okolju. Namestitev v KCM je prostovoljna. Vsak otrok ali mladoletnik ob namestitvi podpiše dogovor, s katerim se odloči za aktivno sodelovanje pri razreševanju lastne problematike ter prevzame pogoje bivanja in upoštevanje hišnega reda v KCM. 

V KCM je zaposlenih pet strokovnih delavcev, tri socialne delavke in dve socialni pedagoginji. Povezujejo se s pristojnimi CSD in drugimi ustreznimi službami. Cilj je otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem oz. skrbnikom, ki se znajdejo v rizični življenjski situaciji omogočiti podporo in čim večjo samostojnost pri iskanju izhoda iz kriznih situacij, na podlagi uveljavljanja načela lastne odgovornosti.

 

Polni nazivIgrišče - Zavod za razvoj ter izvajanje programov in metod dela z otroki in mladimi
SedežCesta zmage 93, 2000 Maribor
Telefon040 223 024
E-poštainfo@igrisce.org
Odgovorna osebaUrška Ferlič
Spletna stranigrisce.org

 

Zavod Igrišče Maribor je nepridobitna, nevladna in prostovoljska organizacija, ki razvija in izvaja inovativne programe in metode dela z otroki in mladimi. S povezovanjem posameznih členov skupnosti soustvarja kakovostne življenjske pogoje za uravnotežen razvoj posameznikov in družbe. Pristop k oblikovanju delovnih metod temelji na spoštovanju človekovih, še posebej pa otrokovih pravic in stremi k zagotavljanju vključevanja otrok in mladine v aktivno družbo.

Otroci in mladi sodelujejo v projektih, kot so:

 • Mladinsko terensko delo
 • Mednarodne otroške in mladinske izmenjave
 • Tabori preživetja v naravi
 • Posvetovalnica

 

Polni nazivZavod študentska komuna
SedežGosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
Telefon059 124 590
E-poštaprogram@stuk.si
Odgovorna osebaMiroslav Sarkičević
Spletna stranstuk.org

 

ŠTUK je simbol skupnosti študentov in jim ponuja številne priložnosti za koristenje prostega časa ob študiju. Prvotna namembnost centra je bila prirejanje gledaliških in kinotečnih predstav; leta 1986, ko se je za te prostore začelo uporabljati ime ŠTUK (kratica za Študentsko komuno), so se programu pridružile še študentske zabave. 

Leta 1991 je po spremembi državne zakonodaje upravljanje nad prostorom prevzela Študentska organizacija. Pet let kasneje je vrata odprl obnovljeni ŠTUK, z bolj celovito in prepoznavno podobo kot kadarkoli prej in programom, ki se je odvijal od ponedeljka do nedelje. Takrat so že gostili najbolj popularne glasbene zasedbe na področju nekdanje Jugoslavije. 

Danes je ŠTUK sestavljen iz več delov: glavni prostor podnevi funkcionira kot študentska kavarna, ponoči pa se spremeni v manjši disko club. Zraven sodijo še koncertna dvorana, opremljena z visoko kvalitetno akustično opremo in svetilnimi efekti, ter terasa in atrij, kjer se obiskovalci nastavljajo sončnim žarkom na idilični loakciji.

Celoletni program na ŠTUK-u koordinira in sestavlja programski svet. Z več kot 30 leti organizacijskih izkušenj nudi njihova ekipa tudi celostno organizacijo dogodkov.

 

Polni nazivUniverzitetna športna zveza Maribor
SedežGosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
Telefon02 234 21 40
E-poštainfo@zdravazabava.com
Odgovorna osebaMarjan Pučnik
Spletna stranwww.zdravazabava.com

 

Univerzitetna športna zveza Maribor (v nadaljevanju UŠZM) organizira in izvaja interesne obštudijske dejavnosti na področju športa za študente Univerze v Mariboru. Deluje od leta 1998, javnosti pa je najbolj znana pod sloganom "Zdrava zabava", ki tudi zaokrožuje področje njene dejavnosti. 

Glavni namen delovanja organizacije in njenih članic je priprava in izvajanje športnih programov, ki se trudijo privabljati čim večje število študentov. Na ta način skušajo omogočiti aktivno športno udejstvovanje in pridobivanje novih znanj s področja športa širokemu krogu študentov. S pestrimi in dostopnimi vsebinami tako študentski populaciji, dijakom in ostalim omogočajo dostop do kvalitetnih športnih programov, s čimer krepijo njihov odnos do športa, posredno pa skrbijo tudi za promocijo zdravega načina življenja.

Spekter delovanja UŠZM sestavlja več različnih športnih programov:

 • študentska rekreacija, ki se izvaja v Športni dvorani Vrbanska pod Kalvarijo (košarka, odbojka, mali nogomet, badminton, speedminton, namizni tenis ...),  v prireditvenem centru ŠTUK (skupinska vadba aerobike) in po različnih športnih centrih (borilne veščine);
 • študentska športna tekmovanja v Športni dvorani Vrbanska;
 • uradna športna tekmovanja, med drugim udeležba ekip in posameznikov z Univerze v Mariboru na uradnih državnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih;
 • množično-rekreativne športne prireditve s po več kot sto obiskovalci; 
 • športne šole in tečaji idr. 

Večina športnih programov (razen skupinske vadbe in fitnesa) je za študente brezplačna. V dejavnost UŠZM sodi tudi prodaja cenejših smučarskih vozovnic in kart za bazene ter cenejše vključevanje v športne programe, ki jih pripravljajo drugi (npr. druge oblike športne vadbe, karte za fitnes in savne, akcijske prodaje športnih izdelkov, popusti v trgovinah s športno opremo ...). 

 

 

Polni nazivDruštvo tabornikov Rodu bratov Šarh
SedežLimbuška cesta 52, 2000 Maribor
Telefon041 409 653
E-poštajanez.sauperl@siol.net
Odgovorna osebaJanez Šauperl
Spletna stranbi-termal.si/rod-bratov-sarh/

 

Rod bratov Šarh je bil ustanovljen leta 1974, ko se je zaradi reorganizacije Maistrovega rodu iz Limbuša večina taborniških čet preoblikovala v nov rod s sedežem v Radvanju. Pobraten je z Odredom Mirko Kaliterna iz Splita. 

 

Polni nazivPopotniško združenje Slovenije
SedežGosposvetska cesta 86, 2000 Maribor
Telefon02 234 21 37
E-poštainfo@youth-hostel.si
Odgovorna osebaIgor Jurišič
Spletna stranyouth-hostel.si

 

Poslanstvo Popotniškega združenja Slovenije (v nadaljevanju PZS) je spodbujanje mobilnosti mladih, mladinskega popotništva in prostovoljstva ter vzpostavitev kakovostne mreže mladinskih prenočišč s ciljem izboljšanja medkulturnega sodelovanja in dialoga ter krepitve vrednote miru.

Njihova krovna organizacija, Hostelling International (HI), ima preko 3,7 milijonov članov in povezuje več kot 4000 hostlov v 80 državah po vsem svetu. Hostli HI se nahajajo na navdihujočih lokacijah in dosegajo dogovorjene standarde, kar zagotavlja visokokakovostno in varno nastanitev v prijazni okolici in s prijaznimi cenami. PZS ima sedež v Mariboru, kjer je glavna pisarna, več kot 30 hostlov pa je razporejenih po celotni Sloveniji. Hostli so zelo različni, vsi pa delajo z mladimi in želijo deliti poslanstvo HI s svojimi gosti.

PZS je vodilna organizacija, ki spodbuja mobilnost mladih skozi mladinska potovanja in mladinske hostle. Potovanja želijo prikazati kot način neformalnega učenja in pridobivanja izkušenj za življenje v prihodnosti. Ponosni so tudi na svoj prostovoljski program, ki so ga v letu 2016 nadgradili in s tem aktivirali še več prostovoljcev, ki organizaciji pomagajo z administrativnimi deli, upravljanjem socialnih omrežij, pisanjem člankov, promocijo in drugimi nalogami. 

Popotniško združenje Slovenije je del mednarodnega programa HI Connect za prostovoljce in zaposlene. Program nudi edinstvene priložnosti, da mladi izkusijo delo in življenje v drugi državi, izpopolnijo življenjske veščine in s tem pridobijo več samozavesti. HI člansko izkaznica ponuja popuste pri nastanitvah v hostlih in drugih zanimivostih po Sloveniji in v tujini, kot tudi druge ugodnosti. Spletni mesečnik Globetrotter, ki vsebuje potopise, zgodbe o novih hostlih in druge vsebine, prejema več kot 11.000 elektronskih naslovov po vsem svetu, spletno stran pa dnevno obišče 2.000 ljudi. 

 

Polni nazivŠportno društvo Rolly
SedežUlica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor
Telefon

041 852 707
02 252 57 26

E-poštaplesna.sola @ rolly.si
Odgovorna osebaBranko Padjan
Spletna stranrolly.si (v prenovi)

 

Športno društvo Rolly je najbolj znano po svoji plesni šoli, ki se ponaša z več kot 30-letno tradicijo. Društvo deluje tudi na področju humanitarne dejavnosti. 

 

Polni nazivKulturno in umetniško društvo Maistri Marpurgi 
SedežKrekova ulica 26, 2000 Maribor
Telefon040 845 979
E-poštamaistri.marpurgi@gmail.com
Odgovorna osebaGrga Springer
Spletna stranmaistri-marpurgi.org

 

Maistri Marpurgi so mariborsko srednjeveško društvo, ki se ukvarja z različnimi rokodelskimi spretnostmi iz vikinške dobe. Skupino sestavljajo rokodelci in obrtniki iz cele Slovenije, ki se ukvarjajo z izdelavo orodja, orožja, lesenih izdelkov in drugih predmetov po starih rokodelskih tehnikah in skrivnostih stroke.

Društvo se udeležuje srednjeveških festivalov po vsej Sloveniji, Avstriji in Hrvaški, v njihovem taboru pa se tako mladi kot odrasli lahko preizkusijo v mečevanju, lokostrelstvu, starih namiznih igrah in drugih aktivnostih. Prav tako imajo za najmlajše na voljo vrsto preprostih, a zmeraj atraktivnih iger.

Društvo ustvarja tudi zanimive in poučne video posnetke o srednjeveški zgodovini in vikinški mitologiji.

 

 

Polni nazivDruštvo študentov zgodovine – ISHA Maribor
SedežKoroška cesta 160, 2000 Maribor
E-poštaisha.maribor@gmail.com
Odgovorna osebaJanez Jan Artič
Spletna stranishamaribor.wordpress.com

 

Društvo študentov zgodovine – ISHA Maribor je podružnica mednarodne asociacije študentov zgodovine ISHA (International Students of History Association). ISHA je neodvisna in nevladna organizacija, katere cilji so olajšati komunikacijo in ustvariti platformo za izmenjavo študentov zgodovine in sorodnih znanosti na mednarodni ravni. Ustanovljena je bila leta 1990 v Budimpešti. Sekcije iz cele Evrope danes organizirajo srečanja in vsebine na svojo pobudo. 

Mariborska sekcija prireja filmske večere, predavanja, kvize, pohode in mnoge druge aktivnosti, ki so namenjene predvsem študentom zgodovine. Organizirajo tudi mednarodne seminarje, v okviru katerih v Mariboru za teden dni gostijo študente zgodovine iz vse Evrope, pa tudi drugih delov sveta.  

 

Polni nazivDruštvo Salezijanski mladinski center Maribor
SedežEngelsova ulica 66, 2000 Maribor
Telefon041 331 238
E-poštadrustvo.smc@gmail.com
Odgovorna osebaSanja Obaha Brodnjak
Spletna stranmaribor.donbosko.si/smc

 

Društvo Salezijanski mladinski center Maribor deluje od leta 1998. Ustanovljeno je bilo z namenom aktivnega vključevanja v delo z mladimi, predvsem v lokalnem okolju mesta Maribor, pa tudi na regionalnem in nacionalnem nivoju. Osrednja dejavnost društva je vzgoja mladih z izvajanjem programov, katerih cilj je vsestranska rast osebe: psihična, telesna in duhovna.Temelj njihove vzgoje izhaja iz Don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema, ki mlade obravnava celostno.

Društvo deluje za mlade in z mladimi, kar pomeni, da so ti glavni protagonisti in akterji programov. Vključujejo se kot prostovoljci, animatorji, mentorji ter voditelji dejavnosti in skupin. Mladi imajo možnost druženja s svojimi sovrstniki in koristnega preživljanja prostega časa ob igri, didaktičnih aktivnostih, kreativnih delavnicah, izkustvenem učenju, animaciji in drugih vsebinah ob pomoči in koordinaciji mladinskih delavcev. Nudijo tudi individualna svetovanja, učno pomoč, tečaj kitare, tečaj tujega jezika in še več.

Pod okriljem centra se mladi zbirajo v formalne in neformalne skupine ter se kot prostovoljci vključujejo v različne projekte društva na lokalni, regionalni, nacionalni in na evropski ravni. Motivacija in hkrati glavni namen njihovega delovanja sta prav spodbujanje prostovoljstva med mladimi ter pospeševanje prenosa in razvoja neformalnih znanj in kompetenc.

Društvo izvaja različne aktivnosti:

 

 • dnevni center z igralnico, igrišči, glasbo in kreativno učilnico;
 • psihosocialni programi Velikanu upanja, Pasti odraščanja, Ne-moč odnosa, Žogoterapija;
 • svetovalnica za mlade in starše, zakonce in družine;
 • počitniški programi (delavnice, morje, skok v poletje, dnevno varstvo);
 • šport (treningi, liga, rekreacija, cirkuške vragolije – psihosocialni cirkus);
 • mednarodne mladinske izmenjave in "training courses";
 • prosti čas (rojstni dnevi, pikniki, praznovanja);
 • predavanja in seminarji na temo vzgoje, izobraževanja, odnosov idr.

Polni nazivDruštvo študentov invalidov Slovenije
SedežKardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Telefon

01 565 33 51
01 565 33 52

Pisarna v Mariboru
059 043 245

E-poštainfo@dsis-drustvo.si
Odgovorna osebaAmir Alibabić
Spletna strandsis-drustvo.si

 

Društvo študentov invalidov Slovenije je bilo ustanovljeno z namenom zagovarjanja interesov in posebnih potreb študentov s posebnimi potrebami ter izvajanja programov pomoči in drugih aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju položaja študentov s posebnimi potrebami na področju izobraževanja, bivanja in zaposlovanja. Prizadevajo si za večjo dostopnost v družbi nasploh ter za boljše in lažje vključevanje mladih invalidov v vse sfere družbenega življenja.

V okviru svoje dejavnosti nudijo podporo predvsem študentom s posebnimi potrebami, izbrane vsebine pa so odprte za vse mlade s posebnimi potrebami, ne glede na njihov status. Društvo izvaja različna srečanja, nudi podporo pri urejanju študijskih zadev, vodi mladinske projekte v programu Erasmus+ in je nosilec Znaka kakovosti za projekte Evropske solidarnostne enote. 

Za delovanje društva in svetovanje študentom skrbi pet zaposlenih v Ljubljani in dve zaposleni v Mariboru. Trenutno je v društvo včlanjenih 212 študentov z različnimi vrstami posebnih potreb: gibalno ovirani, študentje z okvaro vida, sluha ali govora ter študentje s kronično ali napredujočo boleznijo ali specifičnimi učnimi težavami. 

Sedež društva je v Ljubljani, v Mariboru imajo podružnično pisarno na Koroški cesti 53d. Za izboljšanje položaja študentov s posebnimi potrebami se povezujejo s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

 

Polni nazivZavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor
SedežGosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
Telefon02 234 21 46
E-poštapip@zavodpip.si
Odgovorna osebaBojan Golčar
Spletna stranzavodpip.si

 

Zavod PIP je neprofitni zavod zasebnega prava za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, informiranja o Evropski uniji ter razvoja nevladnih organizacij. V okviru mladinskih projektov in programov nudijo izobraževanja, delavnice in usposabljanja. Pri svojem delu spoštujejo vse zajamčene človekove pravice in svoboščine ter pravice, ki gredo posameznikom v skladu z načelom poštenja in pravičnosti ob spoštovanju načela neodvisnosti in nepristranskosti.

S programom Aktivna mariborska mladina odgovarjajo na prepoznane potrebe mladih, saj mladim na eni strani omogočajo krepitev kompetenc: nova znanja, veščine, spretnosti, ki prispevajo k njihovemu osebnostnemu razvoju, splošni razgledanosti, spodbujajo njihovo kreativnost, omogočajo izkustveno učenje (npr. delavnice Izkušnja spreminja). Na drugi strani zajema program tudi bolj poglobljene programe in aktivnosti, ki prispevajo k večji zaposljivosti in informiranosti mladih, saj mladim omogočajo dostop do znanj in izkušenj, s katerimi krepijo svoje konkurenčne prednosti za uspešen vstop na trg dela in pridobitev zaposlitve (npr. Pravnik v praksi). Program je vsakoletno prilagojen, tako da upošteva aktualne tematike na lokalni, nacionalni in evropski ravni, pri čemer se zavod poslužuje tudi novih metod za izvajanje aktivnosti.

 

Polni nazivZveza prijateljev mladine Maribor
SedežRazlagova 16, 2000 Maribor
Telefon02 229 69 10
E-poštazpm@zpm-mb.si
Odgovorna osebaBožo Raušl
Spletna stranzpm-mb.si

 

Zveza prijateljev mladine Maribor je samostojna, prostovoljska, nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija. Deluje od leta 1953 in je članica Zveze prijateljev mladine Slovenije, ene največjih in najštevilnejših organizacij civilne družbe v Sloveniji. 

Organizacija, strukturirana kot društvo oziroma zveza društev, otrokom in mladostnikom ponuja ustvarjalne, zabavne in poučne prostočasne dejavnosti med počitnicami in šolskim letom, skrbi za zaščito njihovih pravic ter pomaga družinam v stiski. Ob tem so dejavni na področju prostovoljstva, kulture in mladinske kulture, okoljevarstva, informiranja mladih in tudi svetovanja v stiskah.

ZPM Maribor se odziva na aktualna družbena vprašanja in tvorno prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Temeljni cilj zveze in njenih članov in članic je skrb za otroke in mladostnike, za družine v katerih živijo, za dvig kakovosti življenja, za zaščito njihovih pravic, izhajajočih tako iz mednarodnih dokumentov kot ustave republike Slovenije in zakonov te države.

 

Polni nazivŠtudentska organizacija Univerze v Mariboru
SedežGosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
Telefon02 228 56 00
E-poštainfo@soum.si
Odgovorna osebaDrago Žura
Spletna stransoum.si

 

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je stanovska skupnost študentov mariborske univerze. Organizirana je na podlagi Zakona o skupnosti študentov, sprejetega leta 1994, in primerjalno z drugimi evropskimi, nacionalnimi, univerzitetnimi in lokalnimi študentskimi združenji avtonomno skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti, vodi pa tudi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja.

ŠOUM z razvejano strukturo študentskih interesnih dejavnosti in vodenjem študentske politike celostno zadovoljuje potrebe študentov.  Dejavnost izvajajo oddelki ŠOUM, predvsem na področjih socialnega standarda, izobraževanja in univerzitetne politike ter mednarodnega sodelovanja. Med njih sodijo Medijski center ŠOUM, Skupnost evropskih študentov tehnike BEST, Dijaška skupnost Maribor, Študentska organizacija Fakultete za organizacijske vede Kranj. Ob tem ŠOUM izvaja subvencionirano študentsko prehrano v Mariboru, Hočah, Celju, Velenju, Kranju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in drugod.

Organizacija svoje dejavnosti izvaja z namenom uresničevanja naslednjih ciljev:

 • uresničiti poslanstvo na poti do mednarodno primerljive diplome, ki bo kot visoko cenjen dokument doma in po svetu dokaz sposobnosti in znanja študentov Univerze v Mariboru;
 • zagotoviti politične, gospodarske, kulturne in socialne pogoje za uresničitev okolja, ki bo v vsakem posamezniku prepoznaval njegovo znanje in sposobnosti ter voljo za izboljšanje kakovosti življenja njemu samemu in skupnosti, v kateri živi;
 • v sodelovanju z drugimi uresničiti takšen sistem celostne študentske varnosti, katerega temelj bodo enake možnosti in solidarnost in ki bo študentom zagotavljal polne možnosti za uveljavljanje socialnih pravic;
 • varovati in negovati interese študentov in utrditi svojo vlogo v univerzitetnem, lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju v interesu doseganja dobrobiti za študente Univerze v Mariboru.

 

Polni nazivPika. Dnevni center za otroke in mladostnike, Center za socialno delo Maribor
SedežLjubljanska ulica 6, 2000 Maribor
Telefon051 304 015
E-poštapika.dcmb@gmail.com
Odgovorna osebaSimona Martinšek
Spletna strancsd-slovenije.si/csd-maribor/pika-dnevni-center

 

Socialnovarstveni program Pika. Dnevni center (PDC) je program Centra za socialno delo Maribor. Namenjen je otrokom in mladostnikom v starosti od 6 do 25 let, ki se soočajo z različnimi težavami:

 • težavami v odraščanju;
 • težavami v psihosocialnem odzivanju (čustvene stiske, vedenjske težave …);
 • težavami in neuspehom v šolskem okolju;
 • otrokom iz socialno šibkih družin;
 • otrokom in mladostnikom iz socialno ranljivejših skupin.

Obenem je namenjen tudi družinskim članom otrok in mladostnikov, vključenih v program.

Program udeležencem nudi različne vsebine in dejavnosti:

 • psihosocialno podporo (individualno in skupinsko delo);
 • osebne in zaupne pogovore z namenom lajšanja stisk, reševanja dilem, vprašanj itd.;
 • pomoč pri krepitvi samozavesti in prepoznavanju ter zaupanju v lastne vire moči;
 • pomoč pri reševanju medosebnih konfliktov;
 • pomoč pri krepitvi odnosa z bližnjimi;
 • prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa (socialne igre, druženje, kreativne, glasbene, športne idr. delavnice);
 • podpora pri motivaciji, izboljšanju delovnih, učnih navad in razumevanju šolske snovi (krepitev lastne odgovornosti);
 • pomoč staršem pri starševski skrbi;
 • informativno-svetovalni center.

PDC je vključen tudi v projekt Varna točka.

Program se izvaja tudi s pomočjo mladih prostovoljcev, ki so zelo pomemben del tima in prispevajo h kvaliteti dela. Aktivnosti programa prispevajo k enakim možnostim za vse vključene mlade in vplivajo na socialno vključevanje ter večjo motivacijo za njihovo proaktivno delovanje.


slika

Trenutno ni dogodkov
NoviceVse

Naše delo omogočajo

partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
Naš spletni portal uporablja piškotke

... z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Naš spletni portal uporablja piškotke

... z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Vaše nastavitve piškotkov so bile shranjene